-------Advertisement----------

ภาพประทับใจ !! ทหารหญิงให้นมลูกน้อย ” หน้าที่”รับใช้ชาติว่ายิ่งใหญ่แล้ว แต่หน้าที่ให้”ลูกกินนม” ก็ยิ่งใหญ่ เช่นกัน !!

-------Advertisement----------
ภาพประทับใจ !! ทหารหญิงให้นมลูกน้อย ” หน้าที่”รับใช้ชาติว่ายิ่งใหญ่แล้ว แต่หน้าที่ให้”ลูกกินนม” ก็ยิ่งใหญ่ เช่นกัน !!


การที่ลูกได้ดูดนมแม่จากเต้า เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ลูกจะได้รับความรักความอบอุ่น จากการที่แม่กอดเอาไว้ในอ้อมแขน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่แห่งไหน เราคิดว่า มันเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามค่ะ
น่ารักจังคุณแม่

ที่มา : อัพยิ้ม
-------Advertisement----------
loading...